لباس محلی

لباس مخصوص لایین باتمامی وسایل ها وآویزهایه آن قیمت:۹۵۹ت

 

 

رودوش داماد:۱۵۰

پوشش عروس:۱۵۰

تاج سکه ای :۲۰۰

کلاه داماد:۵۰

 

چرشو یاچادرشب:۲۰۰

 

ست بچه گانه 

دختر:۶۷۶ تومان

پسر:۵۵۶ تومان

کل این لباس ها  :۳میلیون

 

لباس کردمردانه:۳۸۹ت

 

ست قجری بچگانه

دختر:۴۶۰

پسر:۴۵۰


منبع این نوشته : منبع
لباس